Цитатник канала #FreeBSD

Цитаты в формате fortune
Всего цитат: 4032
Цитат в очереди: 2176
-14
Approved by nuclight 2007-07-13 10:55:59
nauman хранит почту в mp3(44mgh)